“Det är bra att hyra en kopiator där service ingår”

Svetscenter Söborg, DK, en ledande leverantör av svetsutrustning och gaser, har sedan 2015 valt att hyra en kopiator hos PrinterGuys.

Vi har ett stort behov av att skriva ut och skanna eftersom vi har 300-400 fakturor varje månad”, säger Vibeke Lorentzen, bokhållare hos Svejsecenter Söborg.

Därför var det också viktigt att hitta en bra leverantör med speciella fördelar som gav möjlighet att hyra en kopiator.

“Vi är beroende av att ha en kopiator som fungerar och därför valde vi att hyra vår kopiator hos PrinterGuys. Här ingår nämligen serviceavtal och löpande service i hyreskostnaden. Det är mycket lättare och billigare om vi skulle behöva reparationer, förklarar Vibeke Lorentzen.

Hon tycker att det gick lätt och smärtfritt de två gånger när kopiatorn behövde serviceöversyn.

“Om det uppstår problem med kopiatorn rycker PrinterGuys snabb ut och löser problemet. Det betyder mycket att servicen är bra och inte kostar extra. Det är lätt att hyra en kopiator, säger Vibeke Lorentzen.

Enligt henne är det också en stor fördel att leveransen av toner inklusive frakten också ingår i hyreskostnaden för kopiatorn.

PrinterGuys övervakar tonerförbrukning och utskriftsanvändning via en fjärråtkomst till kopiatorn. Därför behöver Svetscenter Söborg aldrig komma ihåg att beställa toner. Den skickas nämligen alldeles automatiskt innan de gamla patronerna är slut.

Därför är Svejsecenter Söborg alltid säkra på att kopiorn är redo att skriva ut alle deras månadsfakturor.