Undvik att bli lurad,
när du väljer en ny kopiator

10tips_indledningDin guide till överlevnad när du möter en kopiatorförsäljare …

Kopiator. Skrivare. Du är nästan på väg att somna redan. Efter försäkringar finns det knappast något mer tråkigt att ta itu med.

Men du är beroende av maskinerna. Och det kan bli stora utgifter under de kommande åren om du tecknar ett leasingavtal i sömnen.

PrintWise har över 20 års erfarenhet av service av skrivare och kopiatorer för tusentals stora och små kunder.

Vi har nu upplevt så många kontrakt att vi vågar slänga oss ut och göra den här guiden över vad du bör vara medveten om.

Är vi objektiva? Nej, troligtvis inte. Vår guide är en generalisering. Och i vissa fall förmodligen lite väl vasst formulerat. Och på samma gång, leasingavtal är enskilda dokument där varje företag kan förhandla fram villkor som grannen inte har.

Tips 1

Längden på din hyra

Ett typiskt leasingavtal löper 60 månader, 24 kvartal eller rentav fem år. Fem år är en lång tid. Väldigt lång.

Med tanke på att leasingsavtal anger ett antal fasta kostnader per månad (leasing, minsta antal utskrifter, service etc.), är det högst relevant att ställa denna enkla fråga bara en gång:

Vad är mitt behov för bara 3 år?Kommer dina behov öka – eller minskar det?

Kanske expanderar du och sprider dig över flera platser, det vill säga ett mycket mindre behov, men spritt över flera maskiner. Så det är dumt att stå där med en enorm maskin på ett ställe. Och med en lång bindningstid.

10tips_printerguy

Tips 2

Restvärde: Om du betalar ett restvärde när maskinens leasingavtal löper ut?

Efter att ha avslutat hyresavtalet måste/kan du välja att ta över din leasade kopiator. Men det finns också fallgropar.

Det kan vara så att du måste köpa den för en mycket hög skrotvärde, vilket är det värde som maskinen värderas till när kontraktet löper ut.

I praktiken bör det vara 1-2000 kr + moms, eftersom en 5-årig kopiator är inte värd mer.

Ett vanligt sätt att få ner leasingpriset (som är det som alla kunder jämför med) är genom att kräva en slutbetalning på kanske 10-20% av priset på maskinen när avtalet upphör. Få människor tänker på att kontrollera det före undertecknandet av avtalet. Eftersom det är inte logiskt.

När hyresavtalet löper ut kommer du vanligtvis bli kontaktad av kopiatorförsäljare som rekommenderar dig att hyra en ny maskin ”eftersom den gamla är för dyrt att köra och service.”

Om säljaren har glömt dig kommer leasingföretaget att kontakta dig för att berätta att du kan ta över maskinen billigt. Leasingföretaget kommer i själva verket vara mycket ovilliga att ta tillbaka den gamla kopiatorn när hyreskontraktet går ut. På så sätt behöver de inte att hämta upp den och ta den till återvinning.

10tips_printerguy

Tips 3

Säger din kopiatorförsäljare att du måste skriva på ett nytt kontrakt?

Det är oftast olika aktörer involverade när du får en ny skrivare/kopiator levererad. Tillverkare/distributör, kopiatorföretag (oberoende säljbolag), serviceleverantören (tjänster som kan vara samma företag som kopiatorföretaget) och leasingföretag.

Du möter kopiatorförsäljaren som lyssnar på dina behov och förhandlar ett kontrakt med dig direkt på plats. När du har skrivit på säljer han hela kontraktet till ett leasingföretag, så han betalt i förskott med bruttomarginalen för de 5 år som avtalet löper.

Så kopiatorförsäljaren är ute ur bilden där. Han har förmodligen ingenting att göra med de människor som utför service på maskinen. Det är utlagt på andra företag.

Om du skulle bli kontaktad av säljaren igen – t.ex. efter 3 år – eftersom han har hittat ett serviceföretag som kan göra det billigare, bör du naturligtvis bli rörd av att säljaren fortfarande tänker på dig.

Därefter, var uppmärksam på om säljaren vill övertyga dig om att underteckna ett nytt kontrakt. Eftersom sådana nya avtal kommer vanligtvis att gälla i ytterligare 5 år.

Eftersom du redan har betalat för kanske halva maskinen efter 5 år, är det logiskt att säljaren kan göra det billigare. Men du kan med säkerhet säga nej till ett nytt leasingavtal, trots att kopiatorförsäljaren säger att de har bytt leverantör. Kontakta leasingbolaget för förtydligande. De är de som du har ditt avtal med.

Om du ändå ska underteckna ett nytt avtal, kontrollera att slutdatumet är detsamma som det ursprungliga – och att övriga villkor är minst likvärdiga eller bättre jämfört med det gamla avtalet.

10tips_printerguy

Tips 4

Du är bunden av ett visst antal utskrifter, men du använder inte dem

Poängen med att sälja kontraktet till ett leasingföretag är att kopiatorförsäljaren och försäljningsföretaget kan få sitt provisionsförskott och sedan gå vidare till nästa försäljning. Således kommer de inte tänka på likviditet eftersom de inte binder miljoner kronor i maskiner som återbetalas i små bitar varje månad.

Detta innebär omvänt att kopiatorförsäljaren måste ge en fullständig redovisning av ditt fall. Leasing och servicekostnader är fasta månatliga betalningar, men dina utgifter är det inte. En månad skriver du kanske ut 10 tusen sidor, i juli ingenting, och så vidare.

En sådan flexibilitet kan inte användas i ett avtal som kommer är säljas för ett fast belopp till ett leasingföretag. Därför binder du dig till ett antal sidor för varje månad. Så förutom att du binder dig till kanske fem år på maskinen är du också bunden på samma gång till kanske 5 till 10.000 färgsidor per månad. Och detta är oavsett om du skriver ut dem eller inte.

Om du är i en situation där du vill minska minimivolym är du verkligen i en svår situation. Vi kan inte uttrycka det på ett annat sätt. Säljaren har sålt ditt samtycke till leasingföretaget och fick en klumpsumma i förskott. Så det är en ganska svår situation att komma ur.

Vi har sett exempel på när kopiatorförsäljaren går med på att minska volymen, men priset har då ökat proportionellt, så det totala resultatet är ”same-same”.

Vilket innebär att om du binder dig för 5000 sidor i dag och vill 2.500 sidor i framtiden kommer sidpriset att fördubblas i framtiden.

Och om du vill skriva ut mer än så, då måste du betala för ytterligare sidor, eftersom de inte längre ingår.

10tips_printerguy

Tips 5

Priset på den månatliga betalningen stiger eftersom maskinen har blivit gammal

Kopiatorn är inte ny längre. Det kan vara så att du har haft den i 3-4 år. Och så ringer kopiatorförsäljaren dig och säger att kopiatorn har blivit dyrare att ge service för, och priset på förbrukningsvaror har ökat.

Förklaringen avslutas med att om du inte byter ut maskinen nu, då får du en extra faktura varje månad. Och vem vill det?

Så naturligtvis behöver du en ny maskin – det är bara något dyrare än den gamla, men då är den också ny.

Här måste du återigen vara uppmärksam.

Det slutar med ett nytt hyresavtal med ytterligare 5 år. Och all sannolikhet finns att du tar den återstående skulden med dig från den gamla maskinen, som återkommer i det nya avtalet. Det är en ond spiral där du är förloraren..

Och vad händer med den gamla maskinen som du har betalat för år? Det är omöjligt att säga med säkerhet.

Men vi måste informera er om att vi ofta ser att den skickas ut till en annan kund och fortsätter användas där.

10tips_printerguy

Tips 6

Indexjustering : Ditt pris ökar med 3% per år

Är det rättvist? Nej.

När ett leasingavtal görs, då är villkoren klargjorda redan från början.

Detta innebär att kostnaden för dina förbrukningsartiklar är låsta i kronor de närmaste 5 åren. Detta är vad kopiatorförsäljaren kommer överens om med tillverkaren från fall till fall.

Därför är det förvånande att ditt kontrakt automatiskt indexeras med 3% varje år. I över fem år läggs upp till tvåsiffriga procentuella prishöjningar.

10tips_printerguy

Tips 7

Utskriftstäckningsgrad: Varför ska jag betala extra?

De kunder som skriver ut många bilder använder fler tonerkasetter. Och tonerkasetter kostar pengar.

Det finns en standard som kallas ISO 19798, som beskriver mängden toner som går till en viss sida. Alla tillverkare i världen använder denna standard på ca 5%. Och det är fallet för en vanlig användare.

Men – i vissa leasingavtal ingår endast 3-5% toner för dina utskrifter. Och det är för lite! Så när du använder maskinen normalt med 5%, är en oförutsedd extra räkning att vänta varje månad.

Så kontrollera alltid att utskriftstäckningsgraden är den officiella 5%.

Överväg att använda vår GRATIS utskriftstäckningsgrad här

10tips_printerguy

Tips 8

Dina behov ändras – du behöver en annan kopiator

Om du behöver en större maskin kommer du att uppleva en mycket tillmötesgående kopiatorförsäljare. En större maskin är också en dyrare maskin.

Om du behöver en mindre maskin, var medveten om att kopiatorförsäljaren redan har fått sitt uppdrag (se förklaringar i avsnitt 3 och 4).

Han måste med andra ord betala för maskinen själv om han tar den tillbaka. Det kommer knappast ske.

Enkelt uttryckt har du ett problem om maskinen är för stor och du inte vill betala för den. Du kommer behöva göra det, på ett eller annat sätt..

Om säljaren ändå gör ett nytt kontrakt för en mindre maskin, måste du vara extremt medveten om att det nya avtalet inte slutar på samma nivå som det gamla avtalet.

Så du kan lika gärna behålla den gamla (stora) maskinen.

10tips_printerguy

Tips 9

Du behöver inte maskinen längre och vill lämna tillbaka den

Här kan du lika gärna ge upp i förväg! Det är helt enkelt inte troligt att det kommer att hända..

Om du inte betalar leasingbolaget den utestående skulden som återstår. Men varför skulle du göra det, så du kan lika gärna behålla maskinen under resten av perioden?

Du behöver inte ringa varken ett leasingföretag eller en kopiatorförsäljare.

Samma problem är känt från leasing av personbilar och andra maskiner.

10tips_printerguy

Tips 10

Litar du på det företag som du kommer att göra ett 5-årigt kontrakt med?

Gör dig själv en tjänst och ta en stund att fundera över om detta nu är en bra idé.

Har du 100% förtroende för företaget som du kommer att vara i affärer med under de kommande 5 åren? Har det förekommit problem med saker som glöms bort, förbises, märkligheter i erbjudanden och egenheter i avtalet?

Kan du verkligen, helt, förutsäga din situation under hela processen under de kommande 5 åren? Kontrollera också hur gammalt företaget som du har att göra med är.

Naturligtvis finns det nystartade företag som är genuina, men vissa kopiatorföretag har varit i konkurs ett par gånger under de senaste 5 åren.

Det kan vara en god idé att googla VD:ns namn, företagsnamn, etc. och granska resultaten kritiskt.

Tänk på att när kopiatorföretaget kollapsar, kan du ibland riskera att dina maskiner inte servas eller att du inte kan ta emot leveranser när företaget självt är tjänsteleverantören för maskinerna..

Och då är du verkligen i trångmål!

10tips_printerguy